Các khu chức năng của dự án Gs Metrocity Nhà Bè với nhiều loại hình mang những công năng khác nhau phục vụ cho nhu cầu của khách hàng như:

  • Khu công cộng: Diện tích 34,438 ha, bao gồm các công trình giáo dục, trung tâm y tế, thương mại, hành chính…
  • Khu đất giao thông: Diện tích 66,036 ha
  • Khu cây xanh: Diện tích 39,460 ha
  • Các khu chức năng khác: Diện tích 53,233 ha
Gs Metrocity

Các phân khu chức năng của dự án căn hộ Gs Metrocity Nhà Bè

+ Khu cây xanh: tổng diện tích 39,460,60ha, bao gồm cây xanh đơn vị nhà ở và công viên cây xanh đô thị.

+ Đất giao thông: có tổng diện tích là 66,0360 ha, bao gồm 34,97376 ha đất giao thông đơn vị ở và 31,629,84ha đất giao thông đô thị, bao gồm cả diện tích quảng trường. Hệ thống giao thông được phân cấp nhằm đảm bảo được sự lưu thông của đô thị.

+ Các khu chức năng khác tại Gs Metrocity Nhà Bè: bao gồm khu cây xanh chuyên dụng (cách ly tuyến điện): 12,585,34ha; hạ tầng kỹ thuật (trạm điện, trạm trung chuyển rác) 0,640,30ha; mặt nước: 40,00880 ha.

Hiện tại thì công tу CP đầu tư kinh doanh điện lực TP.Hồ Ϲhí Minh đang gấp rút thực hiện việc di dời các hệ thống điện cao thế nhằm giải phóng mặt bằng cho dự án căn hộ Gs Metrocitу Nhà Bè.